Email:  lubneej@chawtshua.com

(Old)Domain Panel  Server Panel  Email Login

 (New)Domain Panel  Server Panel  Email Login

Lus tauv pem          

Phonesavanh thiab Lav 52, lom zem xauv npo nyob rau lub xyoo tshiab 2011.
Tsiab Peb Caug Loj  Pov Pob Zos Me Kev Lom Zem Lav 52
Blog teb thaum lub 12 hlis, xyoo 2010.  Vim lub ntuj lub teb hloov; dej nag los lig, qoob loos siav qeeb, kev noj tsiab peb caug thiaj lig tas nrho rau cov Hmoob nyob rau lub teb chaws blog.  Nov yog kev ncig mus saib Hmoob blog.
 Moos Xais  Moos Xais Hmoob Pas Dej Tauv  None Hai
Nov yog nyob rau Luangphabang (Moos Loob) thiab Xiengkhouang (Xeev Teb) hauv lub tebchaws Los Tsuas thaum lub 7 hli xyoo 2010 no.  Kev ncig tebchaws lub caij no kuj yog tias tsis kub pes tsawg vim lub caij no muaj huab laum ntuj.  Nyem rau cov duab es nrog peb saib.
Moos Loob

Xeev Teb

Nov yog kev noj tsiab nyob rau Lav 52, tebchaws Los Tsuas, nyob rau lub 12 hlis, xyoo 2009.  Thiab kev ncig mus rau Phouket, Thaib Teb, uas yog nyob rau ntawm ntug hiav txwv yav tas los dej nyab.  Nyem rau cov duab es saib.
Pov Pob Seev Cev 1 Seev Cev 2 Tham Hluas Nkauj

Lub Neej Liam

Ib xyoos dhau lawm zuj zus.  Tib neeg laus lawm ntau.  Txhua niaj txhua xyoo, tib neeg tsis zoo li cov qub lawm.  Tsiab peb caug xyoo 2008-09 nyob rau lub nroog Fresno, California nws txawv lawm ntau.  Nyem rau cov duab es nrog peb saib.
Pov Pob 1 Pov Pob 2 Seev Cev Duab 1 Duab 2
Suav Teb lub 6 hli, xyoo 2008.  Lub caij huab cua huv.  Kev ncig tebchaws nyob rau sab tebchaws Li Jiang thiab Jing Hong los sis Xishuanbanna.  Cov tebchaws hais txog tej teej tug thiab tej ntxhais coob ntxhais zoo nkauj.  Nws yog cov tebchaws zoo siab thiab kho siab, kab noog quaj ntshos tsuam.
Li Jiang Jing Hong Jing Hong
Nov yog peb ib co Hmoob nyob rau teb chaws Nyab Laj, uas peb tau mus saib nyob rau lub 2 hlis, xyoo 2008.  Lub caij no lawv tseem tab tom noj tsiab xauv npo lom zem kawg.  Nyem rau cov duab es nrog peb saib.
 Ncaim Lub Zos Ntxhais Hmoob  Pov Pob  Ntxhais Hmoob  
Lub nroog Fresno, xeev California txoj kev noj tsiab peb caug nyob rau lub 12 hlis, xyoo 2007 mas lom zem tshaj.  Nyem rau cov duab es nrog peb saib.
Peb Caug 1 Peb Caug 2 Seev Cev Duab
    Tsiab peb caug nyob rau lub nroog Merced, xeev California, xyoo 2007-2008.  Peb txawm yuav mus txog lub zos twg los peb cov Hmoob yeej yog ib co neeg uas muaj lub siab zoo kawg nkaus.  Nyem rau cov duab es nrog peb siab.
Pov Pob Seev Cev 1 Seev Cev 2 Seev Cev 3
Ua tsaug rau Yias, Thaiv, thiab Tooj uas nej tau muab nej cov yeeb yaj kiab hluas nkauj tuaj tso rau hauv lub website no rau peb saib.  Lawv yog ib co uas zoo nkauj kawg.  Peb zoo siab nrog nej.  Nyem rau cov duab es nrog lawv saib.
Chiang Rai Phonesavanh Xeev Teb  
Lub caij paj tawg yog ib lub caij uas kho siab.  Nyob rau lub xeev California, txhua lub caij nyoog thaum txog lub 3 thiab 4 hlis, paj ntoos thiab paj nroj tawg puv roob puv hav.  Qhov no yog ib qho ua kev zoo nkauj nyob rau lub caij ntawd.  Nyem rau res paj es nrog peb saib lub caij paj tawg.
Puas Muaj Lub Ntuj Tshiab 80 Xyoo Tseem Tos
Tsiab peb caug nyob rau lub nroog Fresno, xeev California nyob rau xyoo 2006-07.  Nws yog ib lub tsiab peb caug uas loj tshaj rau ntawm cov Hmoob uas nyob rau teb chaws Asmeskas.  Nyem rau cov duab es nrog peb saib.
Ncig Tshav Pob Ntxhais Pov Pob
Kev noj tsiab nyob rau lub 12 hlis, xyoo 2006-07 hauv lub nroog Phonesavanh, los sis hauv Xeev ntawm lub teb chaws Los Tsuas.  Raws li pom los, cov ntxhais coob dua cov tub.  Txawm tias cov nyob txawv teb chaws yuav nrog lawv txeeb npaum li cas los yeej txeeb tsis tas.  Nyem rau cov duab es nrog peb saib.
Kwv Txhiaj 1 Kwv Txhiaj 2 Pov Pob
Tsiab peb caug lub 11 hlis, xyoo 2006 nyob rau lub nroog Stockton, xeev California.  Vim sij hawm pheej mus, lub ntiaj teb pheej tig, ib pliag ntshis xwb lub tsiab peb caug twb tig los txog, tiam sis txoj kev hluas twb ho yuav dhau mus.  Yog leej twg tsis tau mus pom lub tsiab peb caug no, thov nyem rau cov duab es nrog peb saib.
Qoj Cev Pov Pob Hluas Zaum Ob
Ua tsaug rau tus phooj ywg Hmoob Hawj thiab tus phooj ywg Hmoob Vaj uas neb tau muab neb ob tug hluas nkauj cov yeeb yaj kiab los tso rau peb saib.  Yog neb li xwb los peb twb zoo siab thiab nrog neb nyiam lawm.  Txawm tias lub neej tom ntej nej tsis sib tau los nej txoj kev hlub thiab kev nco yuav nyob luag ntxhi hauv nruab siab mus ib txhis.  Nyem rau cov duab es nrog nkawv saib.
Ntxhais Hmoob Xeev Ntxhais Hmoob Thaib
Feem ntau ntawm cov neeg yog xav mus saib nyob rau yav ntuj qub qab.  Txawm li ntawd los ib txhia neeg nyob rau yav ntuj qub qab ho xav saib nyob rau lwm teb chaws thiab.  Yog li nrog peb mus saib dej thiab toj roob hauv pes nyob rau lwm teb chaws.  Nyem rau cov duab es saib.
Toj Roob Hiav Txwv 1 Hiav Txwv 2
Cov nkauj Hmoob thaum ub kuj yog ib co nkauj uas hu tau kho siab rau peb coob leej ntau tus.  Pos Lis kuj yog ib tug tub hu nkauj uas muaj cov nkauj nrov ncha kho siab zim rau coob leej ntau tus nyob rau yav ntuj thaum ub.  Nyem rau cov duab es mloog.
Tuag Ua Ib Pawg Av Kev Hlub Raug Txiav
Txawm peb yuav nyob rau lub teb chaws twg los xij, peb ib txhia yeej tseem nco ntsoov txog peb lub neej yav thaum ub.  Txawm yuav khwv npaum twg los txoj kev nyuaj siab yeej tsis muaj.  Nrog peb saib peb Hmoob lub neej kho siab.  Nyem rau cov duab es saib.
Ntxhais Hmoob Nyab Laj Hmoob Nyab Laj
Yog nej leej twg tsis tau nrog peb ya dav hlau, tig nrog peb saib hauv no xwb los tau.  Nyem rau cov liaj teb nyob rau sab laug no es nrog peb caij thiab ncig xyuas ua si.  Ua tsaug ntau.
Hmoob Fab Kis Dub Ncig Liaj Teb
Lub neej ntuj qub qab yog ib lub neej nyob tshav ntuj nrig.  Txawm yuav nyob tiaj nrag thiab toj roob hauv pes los sawv daws yeej ua lub neej nyob zoo siab hlo.  Nyem rau cov duab es saib.
Ntxhuav Kev Nyuaj Siab Hmoob Toj Roob
Ncig nrog huab nrog cua seb txoj kev kaj siab puas yuav muaj.  Ncig xyuas toj roob hauv pes thiab lub nroog Fresno.  Nyem rau cov duab es saib.
Ya Nruab Ntug Fresno Chaw Tshua
Teb Chaws Los Tsuas yog ib lub teb chaws uas muaj nas muaj noog thiab muaj xyoob ntoo ntau yam.  Nws yog ib lub teb chaws uas nyob kho siab.  Nyem rau cov duab es saib.
Moos Loob Naj Nyav
Kev noj peb caug nyob rau Thaib Teb thaum lub 12 hlis, xyoo 2005.  Qhov lom zem tshaj yog nyob rau Dej Dawb, vim muaj cov Hmoob tawg rog coob heev tuaj koom.  Nyem rau cov duab es saib.
Khej Me Dej Dawb
Kev noj peb caug nyob rau lub nroog Fresno, xeev California thaum lub 12 hlis, xyoo 2005.  Txawm tias yuav los nag npaum twg los sawv daws yeej ua siab tiv nag tuaj koom txhua hnub.  Nyem rau cov duab es saib.
Fresno-Pov Pob Fresno-Seev Cev
Mloog nkauj thiab mloog tej yam kev kho siab yuav pab tau yus lub cev ntaj ntsug hluas tuaj.  Lam tso me me kom ib nyuag pab tau  me ntsis. Nyem rau cov duab es saib.
 Siab Nyob Tsis Kaj  Vim Kuv Hlub Koj  Tsis Nco Koj Lawm  

Ncig Teb Chaws yog ib qho kaj siab thiab kho tau kev mob nkeeg.  Nco ntsoov txhob xyaum tsab ntse.  Nyem rau cov duab es saib.
Thaib Teb Cambodia

Suav Teb

 
Yeej Thoj Nam Tawg Rog yog ib qho chaw nco thiab chaw dai siab rau ib txhia tub-ntxhais hluas.  Nyem rau cov duab es saib.
Namyao Soptuang Vinai  
Ncig Teb Chaws pom ntau yam neeg.  Txawm li ntawd los Hmoob txhua haiv yeej muaj meej mom zoo.  Nyem rau cov duab es saib.
Dej Naj Khoos Nyab Laj Teb Nyab Laj Teb  
Hmoob Tsiab Peb Caug xyoo 2004-05 nyob rau Fresno, California.  Nyem rau cov duab es saib.
Dhia Qaib Seev Cev Seev Cev

 

 

Hmoob Thaib Xov Xwm Hmong Times Hmong Net US Embassies
Hmoob Nyab Laj Xov Xwm Hmong Today Hmong-The Split Horn Chinese Embassies in USA
Hmoob Toj Siab Xov Xwm Vientiane Times Fresno Center for New Americans Lao Embassy in USA
Hmoob Vwj Xov Tooj Cua Fresno(Tshooj 1) Lao Family of Minnesota Thai Embassies in USA 
Hmoob MP3 Xov Tooj Cua Fresno(Tshooj 2) Lao Family of Merced  
Hmoob Music Hmong Georgia Radio Lao Family of Fresno  
  Xov Tooj Cua Radio Free Asia-Lao Lao Family of Stockton  
  Xov Tooj Cua VOA-Lao Hmong ABC  

 

Xov Tooj Cua VOA-Thai Hmong America Partnership  

 

  Hmong Books Center  

Bangkok Travel

Hmong Fact Finding   Map

 

Hmong Int. Human Right Watch   Driving Direction
  Lao Human Rights Council   White Page
     

Currency Exchange

     

Length Conversion

     

Weight Conversion

Copyright 2003
All rights reserved.

Revised: April 07, 2011 .

Since April, 2011

Suav txij lub 4 hlis, xyoo 2011,

hit counter
real time web analytics

cov neeg saib npaum li no zaus.